Một siêu Mặt trăng khổng lồ sẽ mọc trên Trái đất vào tháng 11 năm 2016

Một siêu Mặt trăng khổng lồ sẽ mọc trên Trái đất vào tháng 11 năm 2016

Tháng 11 và tháng 12 này sẽ được đánh dấu bởi một mặt trăng lớn bất thường trong thời gian trăng tròn. Đây là cách vệ tinh của Trái đất sẽ trông như thế nào do nó có cách tiếp cận gần nhất với hành tinh của chúng ta. Đồng thời, Mặt trăng tháng 11 sẽ đạt kích thước kỷ lục trong vòng 68 năm qua.

Siêu trăng thường được hiểu là một hiện tượng thiên văn trong đó trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng và trái đất tiếp cận gần nhất. Vào thời điểm này, vệ tinh của hành tinh chúng ta dường như lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với bình thường và giống như một quả cầu lửa khổng lồ, vì nó đi qua điểm quỹ đạo gần nhất với hành tinh của chúng ta – perigee (gần hơn 50 nghìn km so với khi Mặt trăng đi qua điểm xa nhất – apogee). Những dao động như vậy trong khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất có liên quan đến hình dạng elip của quỹ đạo vệ tinh.

Đây là Siêu Mặt Trăng thứ hai trong năm 2016. Hiện tượng tương tự trước đó đã được đăng ký vào ngày 16 tháng 10. Lần mọc tiếp theo của một mặt trăng lớn bất thường như vậy sẽ xảy ra vào ngày 13 tháng 12. Theo tính toán của các nhà thiên văn học, Siêu trăng tháng 11 sẽ trở thành trăng sáng nhất cho đến năm 2034.

Điểm đặc biệt của 'siêu trăng' tháng 12 là ánh sáng rực rỡ của mặt trăng sẽ 'che khuất' mưa sao băng Geminid, sẽ chiếu sáng bầu trời đêm của Trái đất chỉ vào tuần thứ hai của tháng 12. Theo quan điểm này, một 'pháo hoa' vũ trụ rực rỡ như vậy sẽ khó gây chú ý cho những người quan sát các thiên thể.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: